Phần Mềm

Phần Mềm

STTTÊN PHẦN MỀMTẢI VỀ
1 Phần mềm điều khiển từ xa TeamViewer ver. 5.0 DOWNLOAD
2 Phần mềm điều khiển từ xa UltraViewer-6.0 DOWNLOAD

Phần mềm dành cho camera kbvision

1 Phần mềm quản lý KBiVMS 2.02.0 Setup for Windows (NEW) DOWNLOAD
2 Phần mềm quản lý KBiVMS 1.14.1 Setup for Windows (12/10) DOWNLOAD
3 Phần mềm quản lý KBWIN v5.12.2 Setup for Windows DOWNLOAD
4 Firmware Cập nhật cho Đầu ghi hình KBVISION DOWNLOAD
5 Hướng dẫn Backup và Restore trên phần mềm KBiVMS DOWNLOAD
6 Phần mềm Quản lý Camera KBVISION dành cho các dòng Mac OS – QCVIEW DOWNLOAD
7 Phần mềm chuyển đổi định dạng video DAV thành AVI DOWNLOAD
8 CATALOGUE-KBVISION-V7-2018 DOWNLOAD
9 KBView - Supports Android 9 DOWNLOAD
10 Phần mềm OKARA điều khiển Karaoke DOWNLOAD
11 P2PWIFICAM ANDROID DOWNLOAD